Сургалт

 Үер

Гол, мөрний усны түвшин хэвийн хэмжээнээс дээшлэн, савнаасаа хальж урсгал нь хэт түргэсэх, хуурай сайр, жалга даган усны хүчтэй түрэлт, урсгал бий болохыг үер гэнэ.
Flood
Flood is when water level overflows the usual level, submerges the body, flow accelerates rapidly, and creates flow and forceful drift to the swash and ravine.

Газар хөдлөлт
Газар доор болон гадарга дээр их хэмжээний чичирхийлэлт болж, хүчтэй үйлчлэлийн улмаас газрын гадаргад ан цав бий болохыг газар хөдлөлт гэнэ.
Earthquake
Earthquake is the perceptive shaking of the surface and interior of the Earth, creating rupture because of strong interaction.

Хүчтэй цасан болон шороон шуурга
Салхины хурд 16 м/с ба түүнээс их, 3 цагаас дээш хугацаагаар үргэлжлэх агаарын урсгалыг хүчтэй салхи гэж үзнэ.
Blizzard and dust storm
Blizzard and dust storm is when wind speed reaches above 16 meters per second and airstream lasts for over 3 hours.

Зуд
Зуд бол мал сүрэг өвөл, хаврын улиралд бэлчээр, усаар гачигдаж эцэж туран үй олноор хорогдох уур амьсгал, цаг уурын нөхцөл юм.
Dzud
Dzud is a climate and weather condition in which household cattle lacks grassland and water in winter and spring times causing massive diminish.

Ой, хээрийн түймэр
Ой, хээрийн бүсэд хүмүүсийн хараа хяналтаас гадуур байгал экологи, бусдын өмч хөрөнгөд хохирол учруулан шатаж байгаа галыг ой, хээрийн түймэр гэнэ.
Forest and steppe fire
Forest and steppe fire is when fire is damaging nature ecology and people’s properties in less populated, aside from population or wilderness areas.

Гал түймэр
Гэр оронд гал түймэр гарсан тохиолдолд ихээхэн хэмжээний утаа, хорт хий ялгардаг бөгөөд тэдгээр нь таны эрүүл мэнд, амь насанд маш аюултай гэдгийг байнга санаж байх шаардлагатай.
Fire
It is important to keep in mind at all times that fire in home results significant amount of toxic gas exposure, which is very harmful to your health and life.

Аянга цахилгаан
Цэнэгжсэн үүлнүүдийн хооронд, эсвэл үүл, газар хоёрын хооронд явагдах цахилгааны ниргэлтийг аянга гэнэ.
Thunder and lightning
Thunder and lightning is an occurrence of natural electrical discharge and high voltage between clouds or clouds and ground.

Хүн, мал, амьтны гоц халдварт өвчин
“Хүн, мал, амьтны гоц халдварт өвчин” гэж олон улсын хил хязгаараас үл хамааран богино хугацаанд хурдан тархаж хүн, малын эрүүл мэндэд хохирол учруулж, үндэсний аюулгүй байдалд сөргөөр нөлөөлөх халдварт өвчнийг хэлнэ.
Human, animal and household cattle infectious disease
Human, animal and household cattle infectious disease is infectious disease causing discouragement to national safety by damaging human and animal health rapidly in short period of time regardless of international border.
Ахуйн осол
Хүн хүрээлэн байгаа орчинтойгоо харьцаж байгаа явцад гэнэт үүсч байгаа гэмлтийн тохиолдлыг бид ахуйн осол гэж нэрлэдэг.
Household accident
Household accident is an occurrence of sudden accident in relation between human and environment.